Services

 

Medicatiebewaking & begeleiding
Als U meerdere geneesmiddelen tegelijk moet gebruiken is het van het grootste belang dat al die verschillende medicijnen wel tegelijk gebruikt kunnen worden. Daarom houden wij in de computer precies bij welke medicijnen U allemaal wanneer gebruikt.

Wij letten hierbij op:

Controle op juistheid van dosering Bewaking op ongewenste wisselwerkingen tussen verschillende geneesmiddelen Controle op medicijngebruik dat niet past bij de bij ons bekende aandoeningen of overgevoeligheden Deze controle voeren we bij elk recept dat U bij ons komt ophalen uit. Ook als U tijdens de dienst uw geneesmiddel bij de andere apotheek in Hardenberg ophaalt bent U ervan verzekerd dat deze controle plaats vindt! De Hardenbergse apotheken hebben namelijk een gezamenlijk computersysteem waardoor uw gegevens zowel bij Apotheek Kooiker, Apotheek Hardenberg als ook bij Apotheek Marslanden te raadplegen zijn!